Mustankorkean biokaasulaitos

Biokaasun tehokas tuotanto vaatii sen, että jokainen reaktori tyhjennetään ja huolletaan tietyin väliajoin. Lue, miten tämä prosessi hoidetaan meillä Mustankorkean biokaasulaitoksella.

Reaktoreissa biojätteestä saadaan kaasua

Biokaasun valmistus on monivaiheinen ja aikaa vievä prosessi. Siitä, kun biojäte saapuu jäteautojen tuomana biokaasulaitokselle, menee useita viikkoja ennen kuin jätteestä tuotettu biokaasu on valmista autoilijoiden käyttöön.

Ensin kerätty jäte esikäsitellään, jotta siitä saadaan mahdollisimman tasalaatuista. Seuraavaksi materiaali siirretään biokaasulaitoksen reaktoreihin, joissa siitä muodostuu anaerobisen hajoamisen kautta metaania ja muita kaasuja. Reaktorit ovat käytännössä suuria säiliöitä, joissa jäte saadaan pidettyä hapettomissa olosuhteissa.

Reaktoreista saatu raakakaasu jalostetaan vielä erillisessä kaasunjalostuslaitteistossa puhtaaksi biometaaniksi, joka lopuksi paineistetaan ja siirretään maanalaisia putkia pitkin tankkausasemille. Biokaasun koko valmistusprosessista voit lukea tarkemmin täältä.

Tässä artikkelissa keskitymme kuitenkin nimenomaan reaktoreihin, jotka ovat biokaasun valmistuksessa erittäin tärkeässä roolissa.

Reaktorien huolto varmistaa kaasuntuotannon tehokkuuden

Jotta biokaasun valmistusprosessissa säilyy täysi teho, aika ajoin biokaasulaitoksen reaktoreita on huollettava. Mustankorkealla tästä vastaa biokaasulaitoksen laitospäällikkö Timo Kautto

“Reaktoreita on pakko huoltaa – yksinkertaisesti siksi, että saadaan niiden koko potentiaalinen kaasuntuottotilavuus käyttöön ja tuotettua asiakkaille mahdollisimman paljon biokaasua”, Kautto sanoo. 

Jos huoltoa ei tehtäisi, reaktorin kaasuntuotantopotentiaali muuttuisi pikkuhiljaa koko ajan pienemmäksi.

“Reaktoriin kertyy epäorgaanista ja sulamatonta ainetta, kuten hiekkaa, kananmunan kuoria, hedelmän siemeniä ja jopa haarukoita ja veitsiä. Ne jäävät reaktorin pohjalle ja pienentävät reaktorin aktiivista tilavuutta.”

Timo Kautto, Mustankorkean biokaasulaitoksen laitospäällikkö

Vaikka biojätteen joukkoon kuulumattomat jätteet pyritään erottelemaan pois massasta jo esikäsittelyvaiheessa, täydellisesti se ei kuitenkaan koneellisesti onnistu.

Huollosta on hohdokkuus kaukana

Biokaasulaitoksen reaktorin huolto ei tapahdu päivässä tai parissa, vaan se vaatii paljon suunnittelua, organisointia ja työtä. Huolto työllistää Mustankorkean omaa väkeä, ja paikalle tarvitaan myös paljon muita eri alojen osaajia.

“Minun tehtäväni on suunnitella, aikatauluttaa ja valmistella huoltoprojekti – pitää huolta siitä, että kaikki tapahtuu turvallisesti ja oikeaan aikaan. Reaktoreissa ei käydä muulloin kuin huollon yhteydessä, ja huoltoa varten reaktori täytyy tyhjentää sekä ottaa pois käytöstä huollon ajaksi”, Kautto kertoo.

“Huoltotöihin osallistuvat biokaasulaitoksen ja kompostointilaitoksen työntekijät, ja lisäksi tarvitsemme esimerkiksi imuauton, putkimiehen ja sähköasentajan”, Kautto jatkaa. 

Reaktorilla on kokoa noin 460 kuutiota, joten sen tyhjentäminen ja puhdistaminen vaatii muutakin kuin lapion ja sisua. Tämä työvaihe tehdään pienkuormaajalla. 

“Oikeastaan reaktorin huollossa ei juuri ole mielenkiintoisia yksityiskohtia kerrottavaksi, eikä varsinkaan mitään glamouria. Se on käytännössä yltä päältä biojätteessä möyrimistä”, nauraa Kautto. 

Hyvä puoli on kuitenkin se, että huolto tehdään jokaiselle Mustankorkean biokaasulaitoksen reaktoreista vain neljän vuoden välein. Kun reaktoreja on neljä, jokaiseen vuoteen mahtuu yksi huoltoprosessi. Näin biokaasun tuotantoon ei myöskään tule taukoa, vaan huollonkin aikana toiminnassa on kolme muuta reaktoria. 

Seuraavan kerran reaktorin huolto on edessä elokuussa, mutta ei siis huolta: biokaasua valmistuu senkin aikana ja huollon jälkeen taas entistäkin tehokkaammin!