Laukaassa tehdään muutoksia jäteastioiden tyhjennyksiin. Muutokset voivat vaikuttaa seka- ja biojäteastioiden tyhjennysviikkoihin ja viikonpäiviin. Muutokset otetaan käyttöön 24.10 alkaen.

Ketä koskee?

Jäteautojen ajoreitteihin tehdään muutoksia Laukaassa. Asukkaita, joita muutos koskee, tiedotetaan asiasta henkilökohtaisesti postitse lähetetyllä kirjeellä. Alueen isännöitsijöitä on myös tiedotettu asiasta sähköpostitse.

Mikä muuttuu?

  • Jäteastiat voivat tyhjentyä jatkossa eri viikonpäivänä.
  • Siirtymäaikana jäteastioiden tyhjennysrytmissä ja -päivissä voi olla poikkeuksia. Osalle asiakkaista tehdään siirtymän vuoksi ns. ylimääräinen sekajäteastian tyhjennys, mutta se on maksuton, eikä vaadi toimenpiteitä. Jäteastioiden tyhjennysrytmit palautuvat totutuiksi ensimmäisen tyhjennyksen jälkeen, vaikka jäteastian tyhjennyspäivä saattaa muuttua.
  • Jätesopimukset ja jäteastioiden tyhjennyshinnat säilyvät ennallaan, eikä asukkaan tai isännöitsijän tarvitse tehdä mitään tai olla yhteydessä Mustankorkeaan.

Miksi muuttuu?

Mustankorkea on hoitanut Laukaan alueen jäteastioiden tyhjennyksiä pari vuotta. Tänä aikana jäteastioiden määrissä ja asiakastiedoissa on tapahtunut muutoksia, joiden vuoksi tarkastelemme jäteautojen tyhjennysreittejä uudelleen.

Jätereittien tarkalla suunnittelulla säästetään jätekuljetuksissa kilometrejä. Kun keräys-reitit on optimoitu, saadaan tunnissa tyhjennettyä mahdollisimman monta jäteastiaa niin, että ajokilometrit ja päästöt pysyvät alhaisina. Tästä hyötyy myös asukas, kun saman kadun ajaminen useaan kertaan vähenee.

Milloin muuttuu?

Uudet seka- ja biojäteastioiden tyhjennysreitit otetaan käyttöön 24.10.2022 lähtien.