Jyväskylän keskustassa, Kukkumäellä, Keltinmäellä, Keljossa, Kypärämäessä, Kortepohjassa, Mäki-Matissa, Haukkalassa, Vesangalla ja Kuohulla vaihtuu jätteenkuljettaja huhtikuussa. Alueella on noin 4000 kiinteistöä, mutta suurella osalla jäteastioiden tyhjennykset pysyvät ennallaan.

Ketä koskee?

Uusi ns. A-kuljetusalue koskee kartan vihreän viivan sisäpuolisia alueita. Alueella muutoksia tulee osalle asukkaista.

Jäteastioiden tyhjennykset kilpailutetaan Mustankorkean toimesta urakka-alueittain. Nyt kilpailutetut kuljetukset koskevat kartan A-kuljetusaluetta.

Mikä muuttuu?

  • Suurella osalla asukkaista muutoksia ei tule, vaan jäteastiat tyhjentyvät kuten ennenkin.
  • Joillakin asukkailla saattaa olla siirtymäaikana tyhjennysrytmissä ja päivässä poikkeuksia. Osalle asukkaista tehdään siirtymäaikana ns. ylimääräinen sekajäteastian tyhjennys, mutta se ei maksa asukkaalle mitään, eikä vaadi yhteydenottoa Mustankorkeaan.
  • Joillakin asukkaille sekajäteastia tyhjennetään jatkossa eri viikonpäivänä. Näistä olemme olleet yhteydessä asukkaisiin postitse jaetulla kirjeellä. Ensimmäisiin tyhjennyksiin poikkeuksia voivat tuoda pääsiäisen arkipyhät sekä toukokuun helatorstai.
  • Uudella urakka-alueella kerätään jatkossa samalla tyhjennyskerralla sekajäte ja biojäte, pois lukien ns. Jyväskylän ruutukaava-alue. Kahden jätelajin samalla kertaa kerääminen on mahdollista 2-lokeroautojen avulla. Se vähentää tonteille ajoa ja lisää tätä kautta myös asukkaiden turvallisuutta.

Milloin muuttuu?

Uudet kuljetussopimukset astuvat voimaan 1.4.2022 lähtien. Sopimukset ovat viisivuotisia.

Miksi muuttuu?

Mustankorkea on kilpailuttanut alueen jätekuljetukset päättymässä olevien kuljetussopimusten vuoksi. Jatkossa jäteastiat tyhjentää uudella A-kuljetusalueella L&T Ympäristöpalvelut.