Onko jäteastiasi melko tyhjä, kun se tyhjennetään, vaikka tyhjennysväli on pisin mahdollinen? Tällöin hyvä vaihtoehto voi olla kiinteistöjen yhteinen jäteastia eli jätekimppa!

Kenelle?

Kotitalouksien tai asunto-osakeyhtiöiden on mahdollista hankkia yhteinen jäteastia eli perustaa jätekimppa. Jätekimppa on hyvä vaihtoehto, kun kiinteistöt sijaitsevat lähekkäin. Ne voivat olla esimerkiksi asemakaava-alueella samassa tai viereisissä kortteleissa sijaitsevia kiinteistöjä. Asemakaavan ulkopuolella jätekimppa voi sopia esimerkiksi naapureina oleville omakotitaloille tai saman yksityistien varrella sijaitseville kiinteistöille.

Mille jätelajeille?

Yhteistä jäteastiaa voidaan käyttää sekajätteen, biojätteen ja hyötyjätteiden keräämiseen. Hyötyjätteitä ovat esimerkiksi muovipakkaukset, lasipakkaukset, metalli tai kartonkipakkaukset.

Tee näin:

 1. Valitkaa yhteiselle jäteastialle hyvä sijainti, joka palvelee kaikkia kimppalaisia. Jäteastia täytyy sijaita paikalla, jolle on maanomistajan lupa.
 2. Valitkaa kimpalle isäntä. Usein isäntä on henkilö, jonka kiinteistöllä tai tontilla yhteiskäyttöinen jäteastia sijaitsee.
 3. Ilmoittakaa jätekimpasta kirjallisesti Mustankorkealle sähköisellä lomakkeella. Kimppaisäntä ilmoittaa lomakkeella myös laskun maksamisesta, joten muista ilmoittaa kaikkien jäsenten tiedot sekä miten lasku jaetaan kimppalaisten kesken. Muita kysyttäviä asioita ovat kimppaisännän yhteystiedot, kimpan aloituspäivänmäärä, asuntojen rakennustyyppi, kerättävä jätelaji sekä tiedot jäteastian koosta ja tyhjennysvälistä. Jos haluat lisätä kimppaan myöhemmin muita kiinteistöjä, tarvitaan sille kimppaisännän suostumus. Kimppaisäntä ilmoittaa myös mahdollisista muutoksista Mustankorkealle.
 4. Valmista!

Miksi?

Jätekimppa sekajätteelle on hyvä vaihtoehto etenkin silloin, kun sinä ja naapurisi olette ahkeria lajittelijoita. Sekajäte on kaikista kalleinta jätettä ja lajittelemalla sekajätteen oikeisiin hyötyjäteastioihin pienennät sekajätelaskua. Jos taas keittiössä ei juuri synny ruokahävikkiä, voi jätekustannuksissa säästää käyttämällä biojätteen osalta kimppa-astiaa. Ja toki viereisissä taloyhtiöissä kaikissa muissakin jätelajeissa.

Pisimmät tyhjennysvälit:

 • Sekajäte: kaikki kiinteistöt 4 viikkoa, vapaa-ajan kiinteistöt 8 viikkoa (* huomaa ehdot alla!)
 • Biojäte (kesä/talvi): 1-4 huoneistoa 2/4 viikkoa, 5-9 huoneistoa 1/2 viikkoa, vähintään 10 huoneistoa 1/1 viikkoa ja syväkeräyssäiliöt 3/3 viikkoa
 • Metalli ja lasipakkaukset: 16 viikkoa
 • Kartonki- ja muovipakkaukset: 8 viikkoa

*Sekajäteastian tyhjennysvälin pidentäminen 8 viikkoon

Omakotitalon ja jätekimpan sekajätteen tyhjennysväli voidaan pidentää tietyin ehdoin 8 viikkoon. Pidempi tyhjennysväli edellyttää, että jäteastiaa käyttää maksimissaan tietty henkilömäärä ja jäteastia on riittävän suuri. Pidennettyä tyhjennysväliä voi hakea myös jätekimpalle, jolloin kiinteistöjen henkilömäärät lasketaan yhteen. Vapaa-ajan asuntojen osalta sovelletaan samoja periaatteita.

Henkilömäärä ja astian koko:

 • kiinteistö, jossa asuu 1-2 henkilöä ja on käytössä 120-240 litran jäteastia
 • kiinteistö, jossa asuu 3-4 henkilöä ja käytössä on 240 litran jäteastia
 • lisäksi asemakaavan ulkopuolisilla alueilla kiinteistö, jossa asuu 1-6 henkilöä ja käytössä on 360-660 litran jäteastia

Jos edellä mainitut henkilörajat ja astiakoot täyttyvät, voidaan pidennettyä tyhjennysväliä hakea myös jätekimpalle. Yllä olevien lisäksi edellytetään, että:

 • syntyvän sekajätteen määrä on vähäinen ja hyötyjätteet lajitellaan
 • pidennetty tyhjennysväli ei aiheuta ympäristöhaittaa
 • jätteet mahtuvat hyvin jäteastiaan tyhjennysten välisen ajan

Pidennettyä tyhjennysväliä haetaan kirjallisesti jätehuoltoviranomaiselta sähköisellä lomakkeella.

Lisätietoja jätehuollosta, tyhjennysväleistä ja jäteastioiden koosta voit lukea Jyväskylän seudun jätelautakunnan ohjeista: Jätehuoltomääräykset