Tiesitkö, että tuiki tavallinen maali- tai liuotinpurkki muuttuu remonttirupeaman jälkeen vaaralliseksi jätteeksi? Oikein lajiteltuna se kierrätetään ja saa uuden elämän.

Vastuullinen kuluttaja toimittaa vaaralliset jätteet aina niille tarkoitettuun keräyspisteeseen tai vaarallisen jätteen kierrätysautoon. Vaarallisen jätteen kierrätysauto kiertää Jyväskylässä, Laukaassa, Muuramessa ja Toivakassa kaksi kertaa vuodessa – syksyisin ja keväisin.

Kuluttajan lajittelupolku päättyy, kun hän tuo vaarallisen jätteen kierrätykseen. Keräykseen toimitettujen haitallisten aineiden matka on tässä kohden vasta alussa. Mustankorkean jätekeskuksella pikkupurkit pakataan metallikontteihin. Suuremmat kanisterit tai tynnyrit jätetään odottamaan Fortumin kuljetusta vaarallisten jätteiden käsittelylaitokseen Riihimäelle.

Tiesitkö, että myös vanhat lääkkeet ja paristot ovat vaarallista jätettä? Lääkkeet ja elohopea-kuumemittarit voi palauttaa apteekkeihin. Paristot ja pienakut palautetaan myyntipaikkoihin, Mustankorkean lajittelupihalle tai Laukaan pienjäteasemalle. Muistathan teipata paristojen navat! Kun teet sen heti vaihtaessasi paristoja, hommasta ei tule ylitsepääsemätöntä ja säilytät käytettyjä paristoja turvallisesti.

Vaarallisen jätteen tunnistaminen on joskus salapoliisityötä, sillä keräykseen eksyy silloin tällöin pakkauksia ilman mitään merkintöjä. Lajittelutyötä helpottaa suuresti, jos vaaralliset jätteet tuodaan keräykseen alkuperäisissä pakkauksissa. Muussa tapauksessa astiaan täytyy laittaa merkintä mitä se sisältää ja varmistua siitä, että pakkaus kestää vaarallisen aineen.

Perillä Riihimäen käsittelylaitoksessa henkilökunta tarkistaa jätteiden lajittelun. Sen jälkeen purkkien ja purnukoiden sisältö muuttuu satojen asteiden lämmössä tuhkaksi. Polttoprosessissa jäte muuttuu sähköksi ja kaukolämmöksi. Vaarallisten aineiden palamisjäte on kierrätyskelvotonta, mutta metalleja siitä saadaan talteen. Terästehtaan kautta se päätyy vaikkapa uuden maali- tai liuotinpurkin muodossa rautakauppaan odottamaan seuraavaa käyttö- ja lajittelukierrosta.

Näin tunnistat vaarallisen jätteen

Tunnistat vaaralliset jätteet punaisista huomiomerkeistä. Tyypillisimpiä kodin vaarallisia jätteitä ovat maalitliimatliuottimetöljyt ja voimakkaat pesuaineet sekä auton akut ja energiansäästölamput. Nämä voi tuoda ilmaiseksi vaarallisen jätteen kierrätysautolle, Mustankorkean lajittelupihalle tai Laukaan pienjäteasemalle. Kotitaloudet saavat tuoda vaarallisia jätteitä korkeintaan 50 kg tai l/asiakas.

Haitallinen
Syttyvä
Vakava terveyshaitta
Hapettava
Räjähtävä
Välittömästi myrkyllinen
Syövyttävä
Paineenalaiset kaasut
Ympäristövaara