Puujäte

Anturalauta
Jätepuu
Lauta
Pinnoitettu puu
Puu
Puujäte
Puutavara
Raakalauta

Käsittelemätön puujäte (esim. raakalaudat, anturalaudat ja kuormalavat) otetaan maksutta vastaan Mustankorkealla. Lajittele jätekeskuksella jätteet käsittelemättömän puun lavalle. Laukaan pienjäteasemalla sekä käsitelty että käsittelemätön puujäte lajitellaan samalle lavalle.

Mihin vien jätteen?

Laukaan pienjäteasema
Mustankorkean jätekeskus

Mitä jätettä tämä on?

Puujäte

Puujäte

Puujätettä on monenlaista: käsittelemätöntä, käsiteltyä sekä painekyllästettyä. Esimerkiksi käsiteltyyn puuhun lajitellaan myös kodin puiset huonekalut.

Lue lisää