Öljysäiliö

öljysäiliö

Käytöstä poistettu öljysäiliö putkineen on tyhjennettävä öljystä. Puhdistuksen tekee ja tarkastaa Kemikaali- ja turvallisuusvirasto TUKES:in hyväksymä taho. Tästä saa kirjallisen todistuksen, joka on edellytys sille, että säiliö voidaan toimittaa metalliromuna kierrätykseen. Puhdistusta ei saa tehdä itse.

Poikkeustapauksissa (esimerkiksi rakennuksen sortumisvaaran vuoksi) maanalainen puhdistettu säiliö voidaan jättää maahan ympäristöviranomaisen luvalla. Lisää tietoa kaupungin ympäristökeskuksesta.

Mihin vien jätteen?

Mustankorkean jätekeskus
Muut vastaanottopisteet

Mitä jätettä tämä on?

Muu jäte

Muu jäte

Muuta jätettä ovat usein ne kaikista kinkkisemmät kysymykset, joista kannattaa olla yhteydessä Mustankorkeaan jo ennen jätteiden tuontia. Osaa jätteistä ei vastaanoteta Mustankorkealla ollenkaan.

Lue lisää