Lämpölasi

Lämpölasi

Ns. tasolasi (ilman pokia) lajitellaan Mustankorkean jätekeskuksella “mineraalivilla ja tasolasi” -lavalle. Jos lämpölasissa on pokat, lajitellaan se lajittelupihalla sekajätteisiin. Pienet määrät lasia voi pakata kotona hyvin ja laittaa sekajätteeseen.

Mihin vien jätteen?

Kiinteistön sekajäteastia
Mustankorkean jätekeskus

Mitä jätettä tämä on?

Rakennusjäte

Rakennusjäte

Rakennusjätteellä tarkoitetaan asukkaiden omissa remonteissa syntyvää sekalaista jätettä. Rakennusjäte lajitellaan sekajätteisiin sen jälkeen, kun siitä on eroteltu pois esimerkiksi kipsi- ja puujäte.

Lue lisää

Sekajäte

Sekajäte

Sekajäte on jätettä, mitä ei voi lajitella muihin hyötyjätteisiin. Mustankorkean kuljetuskumppanit keräävät sekajätteen kodeista. Suuret sekajätteet sekä rakennustöiden siivousjäte vastaanotetaan Mustankorkean jätekeskuksella ja Laukaan pienjäteasemalla pienkuormamaksulla.

Lue lisää